Privacyverklaring

Restaurant Company Europe en al haar dochtervennootschappen onder Restaurant Company Europe (“RCE”, “wij”. “we”, “ons”) verwerken in de hoedanigheid van een ‘verwerkingsverantwoordelijke’ persoonsgegevens (“Persoonsgegevens”), bijvoorbeeld omdat jij die aan ons hebt verstrekt om een reservering te kunnen plaatsen, om een persoonlijk account aan te kunnen maken, of om te solliciteren.

Restaurant Company Europe is gevestigd aan de Oranjebaan 13, 1183 NN, Amstelveen, Nederland en staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder het nummer 72231890.

Vragen over deze privacyverklaring (hierna: “Privacyverklaring”) of de hierin opgenomen rechten en verplichtingen kunnen altijd aan ons gesteld worden via het volgende e-mailadres: privacy@rce.eu.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘je’, ‘jij’). Wij gaan natuurlijk zorgvuldig om bij het verwerken, behandelen en beschermen van jouw Persoonsgegevens en houden ons daarnaast aan de eisen die worden gesteld door wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

In deze Privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw Persoonsgegevens. Lees deze Privacyverklaring zorgvuldig door, zodat je weet wat jouw rechten en plichten zijn. Deze Privacyverklaring kan ook worden geraadpleegd, gedownload en afgedrukt via de website of één van onze apps (“App(s)”).

Welke Persoonsgegevens wij verwerken

Wanneer je gebruik maakt van onze website op een van de bovengenoemde wijzen of één van onze Apps gebruikt, worden de volgende Persoonsgegevens door ons verwerkt:

 • Titel;
 • Naam, bedrijfsnaam;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Adres (woon- of bedrijfsadres);
 • Creditcard gegevens;
 • Betaalinformatie;
 • Datum en tijdstip van de reservering;
 • Aantal personen;
 • Indicatie mindervaliden;
 • Informatie omtrent werkervaring en werkinteresses;
 • Profiel-gegevens (inlognaam en wachtwoord);
 • Eventueel: informatie zoals genoemd in opmerking-velden;
 • IP adres, voorkeursinstellingen (zie voor meer informatie ‘Gebruik Cookies’).

Doelen voor verwerking

We verwerken jouw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op grond van de volgende grondslagen zoals vermeld in de AVG:

Doeleinden van de verwerkingGrondslag voor het verwerken van jouw Persoonsgegevens
Om jouw reservering te verwerken of om jouw offerteaanvraag in behandeling te nemen, te beantwoorden of uit te voeren.
 • Toestemming
 • Uitvoering overeenkomst
Om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen en eventueel een arbeidsovereenkomst aan te kunnen gaan, of jouw sollicitatie langer te kunnen bewaren voor toekomstige openstaande vacatures.
 • Uitvoering overeenkomst
 • Toestemming
Om de klantenservice jouw vragen te kunnen beantwoorden, of om jouw opmerkingen en klachten te behandelen, of om contact met jou op te nemen.
 • Toestemming
 • Gerechtvaardigd belang, namelijk het verbeteren van onze dienstverlening.
Om websitebezoeken en gebruik van de Apps te kunnen analyseren, om de website en de Apps aan te passen en om de website en Apps veilig te houden.
 • Toestemming
 • Gerechtvaardigd belang, namelijk het verbeteren van onze website, Apps, en dienstverlening, en het aanbieden van een veilige en betrouwbare digitale omgeving.
Om nieuwsbrieven, acties, en/of aanbiedingen te versturen.
 • Toestemming
 • Gerechtvaardigd belang, namelijk indien jij als klant een persoonlijk account hebt aangemaakt en wij jou in dat geval marketingberichten mogen aanbieden, zoals interessante aanbiedingen.
Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving
 • Wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang, namelijk als het voor ons noodzakelijk is om bepaalde Persoonsgegevens langer bewaren dan wettelijk verplicht.

In het geval dat wij bijzondere Persoonsgegevens verwerken, vragen wij jou om expliciete toestemming.

Wil je weten waarom wij een belang hebben bij het gebruik van jouw Persoonsgegevens? We leggen het je graag uit. Je kan hiervoor contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Indien we jouw Persoonsgegevens voor andere doeleinden gaan verwerken, zullen wij je hierover tijdig informeren. Indien nodig, vragen we (nogmaals) toestemming.

Derde partijen

Onder omstandigheden zijn wij genoodzaakt om jouw Persoonsgegevens te delen met derden, namelijk:

 • IT-serviceproviders;
 • Hosting providers;
 • Reserverings-/plannings applicatie providers;
 • Support-/customer applicatie providers;
 • HR-/recruitment applicatie providers; en
 • Banqueting applicatie providers.

Wij delen jouw Persoonsgegevens alleen wanneer dit nodig is om de doelen zoals hierboven genoemd te kunnen bereiken. We zullen nooit meer Persoonsgegevens delen dan noodzakelijk is.

Indien jouw Persoonsgegevens met derde partijen buiten de Europese Unie worden gedeeld, nemen wij in dat kader noodzakelijke contractuele maatregelen om jouw Persoonsgegevens te beschermen.

Jouw rechten

We mogen jouw Persoonsgegevens niet ongelimiteerd gebruiken. Door de volgende rechten kun je het gebruik van jouw Persoonsgegevens beperken:

 • Wanneer we jouw Persoonsgegevens gebruiken omdat je toestemming hebt gegeven, mag je altijd je toestemming intrekken;
 • Je mag ons vragen welke Persoonsgegevens we van jouw bezitten. Ook mag je ons vragen om deze informatie in te zien. Dit wordt het recht op inzage genoemd;
 • Kloppen de Persoonsgegevens die we van jou hebben niet? Dan heb je het recht om deze onjuiste informatie te laten wijzigen of aan te vullen;
 • Soms mag je ons vragen om jou te vergeten. Dit zullen we dan doen door jouw Persoonsgegevens te verwijderen. Je mag ons dit vragen wanneer de door ons gebruikte informatie niet meer nodig is, je je toestemming intrekt, we jouw Persoonsgegevens gebruiken terwijl dit niet mag of als we jouw Persoonsgegevens langer hebben bewaard dan is toegestaan. We hoeven je niet altijd te vergeten. Dit recht geldt alleen niet wanneer wij, bijvoorbeeld, wettelijk verplicht zijn om jouw Persoonsgegevens te gebruiken of wanneer we jouw Persoonsgegevens nodig hebben voor rechtsvordering;
 • Soms mag je ons vragen om het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken. Dit mag je doen wanneer de persoonsgegevens mogelijk niet juist zijn, we jouw persoonsgegevens gebruiken terwijl dit niet mag, de persoonsgegevens niet meer nodig zijn of wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik door ons;
 • Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens door ons. Maken we gebruik van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden? Dan stoppen we met het gebruik wanneer je bezwaar maakt. In andere gevallen stoppen we ook met het gebruik van jouw persoonsgegevens, behalve wanneer we een dringende, belangrijke reden hebben om ze toch te gebruiken;
 • Je hebt het recht om jouw Persoonsgegevens te kunnen gebruiken bij een andere partij: het recht op overdraagbaarheid. We moeten jouw Persoonsgegevens dan op een manier kunnen teruggeven waardoor dit mogelijk is. Let op, je hebt dit recht alleen wanneer we jouw Persoonsgegevens gebruiken om een overeenkomst met jou uit te voeren, of wanneer je toestemming hebt gegeven.

Tevens heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien je niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met jouw Persoonsgegevens. We vragen je echter om eerst contact met ons op te nemen, zodat we er samen uit kunnen komen. Je kan ons bereiken via privacy@rce.eu of via de contactgegevens zoals beschreven onder ‘Contactgegevens’.

We zullen uiterlijk binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek reageren. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken kan deze termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. Dit laten we jou binnen één maand weten.

Bewaartermijnen

Het verwerken van jouw Persoonsgegevens betekent ook dat wij deze voor een bepaalde periode moeten bewaren. In sommige gevallen zijn wij zelfs wettelijk verplicht om jouw persoonsgegevens te bewaren. Wij zullen jouw Persoonsgegevens in elk geval nooit langer bewaren dan noodzakelijk is en bewaren jouw Persoonsgegevens altijd conform ons interne bewaartermijnenbeleid.

Beveiliging

RCE neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@rce.eu.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. RCE gebruikt de volgende cookies:

Strikt noodzakelijke cookies

Strikt noodzakelijke cookies zijn cookies die essentieel zijn voor jou als bezoeker van de website. Zonder strikt noodzakelijke cookies zou het voor jou niet mogelijk zijn om op de website te navigeren en gebruik te maken van de verschillende functies. Voor het plaatsen van strikt noodzakelijke cookies is geen toestemming vereist.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn cookies die jou in staat stellen de website aan te passen aan jouw behoeften en voorkeuren. Als jij ervoor kiest om op een bepaald moment terug te keren naar de website, zullen de functionele cookies herkennen dat u de website eerder hebt bezocht. Toestemming is niet vereist voor het plaatsen van functionele cookies.

Analytische cookies

Analytische cookies zijn noodzakelijk om ons te helpen jou een betere gebruikerservaring te bieden, aangezien de informatie die wij ontvangen via de plaatsing van analytische cookies ons in staat stelt onze diensten en de functies en prestaties van de website te optimaliseren. Wij zullen altijd jouw toestemming vragen alvorens deze cookies te plaatsen. Jij kan de toestemming regelen via de cookie pop-up op onze website.

Wij gebruiken de volgende soorten analytische cookies:

RCE gebruikt Hotjar om het bezoekersgedrag bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij gebruiken deze dienst zodat wij onze website en diensten naar de bezoeker toe kunnen verbeteren. Er wordt een cookie geplaatst door het Maltese bedrijf Hotjar. Hotjar kan informatie aan derden verschaffen indien Hotjar hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derde de informatie namens Hotjar verwerkt. De informatie die Hotjar verzamelt, wordt waar mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt voor opslag geanonimiseerd en je gegevens worden maximaal 365 dagen bewaard. Hotjar voldoet aan de geldende Maltese en Europese wetgeving.

RCE gebruikt Google Analytics en heeft hiervoor een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google.

Social media (tracking) cookies

We maken gebruik van Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, Instagram, Snapchat en Tiktok. Door middel van buttons die op de website zijn opgenomen worden er door stukjes code van de genoemde social media platformen cookies geplaatst. Deze tracking cookies bewaren informatie over je surfgedrag, waardoor we je gepersonaliseerde boodschappen kunnen sturen en onze diensten kunnen optimaliseren.

Cookies verwijderen

Je kunt jezelf afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Om gepersonaliseerde boodschappen te kunnen sturen kan Loetje een beroep doen op andere dienstverleners, zoals Google, Facebook, Instagram, Whatsapp, Snapchat, LinkedIn, Youtube en Tiktok.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring dateert van april 2022. Wij willen u erop wijzen dat de privacyverklaring periodiek kan worden aangepast en adviseren u om deze pagina regelmatig te controleren om van eventuele wijzigingen op de hoogte te blijven.

Contactgegevens

Heb je vragen of opmerkingen over onze Privacyverklaring of wil je gebruik maken van één van je rechten? Je kunt ons bereiken via privacy@rce.eu.