Disclaimer voor www.rce.eu

Deze disclaimer (“Disclaimer”) is van toepassing op het gebruik van deze website (“Website”). Deze website wordt aangeboden door Restaurant Company Europe en haar dochterondernemingen (“RCE”), een in Nederland geregistreerde onderneming met KvK-nummer 72231890, en gevestigd aan de Oranjebaan 13, 1183NN, in Amstelveen, Nederland.

Hyperlinks

Deze Website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden die niet door RCE beheerd worden. RCE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, de beschikbaarheid of de kwaliteit van websites die door andere partijen dan RCE worden beheerd. Het bezoek aan deze Websites geschiedt op eigen risico en het is de verantwoordelijkheid van de bezoeker om alle beschermende maatregelen te nemen tegen, bijvoorbeeld, virussen. Hyperlinks naar andere websites die niet door RCE beheerd worden, impliceren niet dat RCE de inhoud van dergelijke website onderschrijft of hiermee (zakelijk) verbonden is.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud, waaronder de afbeeldingen, de woord- en beeldmerken, de opmaak, de documenten, de audio, de video’s, en enige andere media die op deze Website vertoond worden, zijn en blijven intellectueel eigendom van RCE. Het is niet toegestaan om (een deel van) de inhoud van deze Website te kopiëren, openbaar te maken of op enigerlei wijze te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RCE. Het is toegestaan materiaal van deze Website te downloaden, mits dit enkel en alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik wordt ingezet, en onder de voorwaarde dat het materiaal niet gewijzigd wordt en dat alle auteursrechten en andere eigendomsvermeldingen intact blijven.

Garanties

Hoewel de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht om de juistheid en volledigheid van de op deze Website verstrekte informatie te verzekeren, aanvaardt RCE hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. De inhoud van de Website wordt verstrekt op een “as is”-basis, en alleen indien beschikbaar. RCE garandeert niet dat de Website ononderbroken of vrij van fouten is, of zal zijn. RCE behoudt zich tevens het recht voor om de Website te herzien of de toegang tot de Website, of delen ervan, te allen tijde te beperken of te blokkeren.

Versie: maart 2022